יום ראשון, 26 בספטמבר 2010

רפואה לכל המחלות // מתוך שיחה "מה זה נ נח?" 10


אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...