יום שישי, 27 באוגוסט 2010

יש להאיר נקודה חשובה

איזה זמר פלוני, הכניס לראש שלנו משפט מוטעה...
בעניין מה שאמר רבנו על ראש השנה.
רבנו אומר בלשון הזו "כל עניין שלי הוא רק ראש השנה" [הזמר הנ"ל הוסיף "ה", "כל העניין" ובאמת זה שקר מכוון של הבעל דבר , כי רבנו אמר "כל עניין"] ומי שמבין יש בזה חילוק גדול מאוד בהבנת דעת רבנו.
שבת שלום

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...