יום רביעי, 18 באוגוסט 2010

העולם מקשים: מה זה רבינו יש הרבה צדיקים מה זה ? יש הרבה צדיקים ?
קורח גם כן אמר : כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה' מדוע תתנשאו ?
אבל התירוץ : רבינו הקדוש כבר אמר זה כבר נגמר -''גמרתי ואגמור''
יש חסד,יש אמת ואמת...וזה האמת עולה על הכל.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...