יום שני, 5 ביולי 2010

שיחה של סבא:

הוי, מה שהשם יתברך רחם עלנו ונתן לנו את הצדיק האמת, את רבנו הקדוש, ומה שהוא עושה מאתנו בראש השנה...

התיקון הכללי על ציון רבנו הקדוש זה תיקון כזה שאין לנו מושג!

כל השנה עושים עברות ותאוות, והוא מנקה, מטהר, "אני נהר המטהר מכל הכתמים"

כל העולם [כל אחד מלא כתמים, הוא בא לרבנו הקדוש לפני ראש השנה, הוא מספר לו כל הצרות, אז רבנו הקדוש עושה לו כבר ראש השנה. רבנו עובר בליל ראש השנה עם כל האנשים שלו, הוא מעביר אותם ראשונים במשפט. עורך דין טוב כל כך עושה מאתנו חדשים, בני אדם חדשים, עולם חדש!"

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...