יום שישי, 4 ביוני 2010

לשון רוסית הלשון בעצמו פגם הברית


כך כתוב בשם רבינו (אולי בשיחות הר"ן) ואפשר להבין את זה בקלות, כי הלשון אין בו י' או ה' ! וכן כל הזמן הם אומרים "דוי" שהוא היפוך "הוד" כמו שמובא בזוהר הקודש הרי פעמים על אלף החמישי עד לאחר חצי אלף הששי, "כל היום דוי" שההוד נהפך למשחית.
השי"ת יזכנו לתיקון הלשון והברית ע"י אמירת נ נח נחמ נחמן מאומן

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...