יום שני, 21 ביוני 2010

בעזה"י עוד מעט אפילו ישראלים לא יצטרכו וויזא ללכת לאומן

ראיתי בחדשות שהביאו את הנושא לשולחן והסכימו על זה, ועכשיו בעזה"י צריכים רק להוציא אותו לפועל.

סבא כבר אמר שיהיה, שלא יצטרכו וויזא, וגם סבא כבר אמר מה שיהיה אחר שיביאו את רבינו לארצינו הקדושה בב"א.

נ נח נחמ נחמן מאומן!

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...