יום חמישי, 10 ביוני 2010

"בדורות אחרונים מה שיהיה, מה, מה שיהיה איזה כפירה, איזה שקר, איזה מעשים, והשם יתברך ראה וידע, אז הוא ידע, אה, בדורות אחרונים? מוכרח, מוכרח לרדת רבינו הקדוש בעולם הזה, רבינו רבי נחמן, הנשמה שלו בעולם הזה, אם לא חס ושלום, אז יהיה, יהיה חורבן כזה שלא, בלי שום תקווה"

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...