יום שלישי, 1 ביוני 2010

לימוד תורה

כשצוה רבנו למוהרנ"ת ללמד בספר "עץ חיים", שאלו מוהרנ"ת: "ואם לא אבין", אמר לו רבנו: "אתה למד! ובכל מקום שלא תבין, עשה נקדה וסימן שלא הבנת במקום זה, ואחר-כך כשתלמד פעם שניה תראה שיפחתו הנקדות שסמנת לעצמך על אי הבנתך, וכשתלמד עוד פעם, יפחתו עוד הנקדות וכן בכל פעם, עד שתבין הכל!" שיח שרפי קודש ח"ב א-קצז. והרי זה בכלל הדרך לימוד כמבואר בספר הקדוש שיחות הר"ן (וכמו שהארכתי בס"ד להוכיח ולברר בקונטרס ליקוטי נ נח, מושג להורדה חנם ב NANACH.ORG).

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...