יום רביעי, 26 במאי 2010

לאו כל אדם ראוי להוכיח, כמו שאמר רבי עקיבא: תמה אני, אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח.ואם רבי עקיבא אמר זאת בדורו, כל שכן בדור הזה של עכשיו. כי כשהמוכיח אינו ראוי להוכיח, אזי לא די שאינו מועיל בתוכחתו, אף גם הוא מבאיש ריח של הנשמות השומעים תוכחתו...ועל-ידי-זה הוא מחליש את הנשמות שלהם ועל-ידי-זה נפסק השפע מכל העולמות התלויים באלו הנשמות.(ליקוטי מוהר"ן תנינא, ח') ועל-כן אין מי שיוכל להוכיח לא את עצמו ומכל-שכן אחרים, כי-אם כשיקשר עצמו לצדיקי הדור האמתיים...שעל-ידי-זה מוסיפין ונותנים ריח טוב בהנשמות...כי עיקר התוכחה...שצריך האדם למצוא בעצמו איזה זכות ונקודה טובה, וכן בחבירו, בבחינת ועוד מעט ואין רשע שעל-ידי-זה הוא נכנס באמת בכף זכות ויכול לזכות לתשובה. (ליקוטי הלכות, הלכות ציצית ה' אות ז')

תגובה 1:

אנונימי אמר/ה...

חזזזזזקקקקק

אגב, לפעמים צריך לשים לב שגם כשאנחנו אומרים לבן אדם 'אסור להוכיח' זו תוכחה....

אבל במדבקות עם חן יפה כזה זה בטח תוכחה של הצדיק

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...