יום שישי, 28 במאי 2010

ארחמך ה' חזקי - תהלים יח

3 תגובות:

חלב ודבש Chalav u Dvash אמר/ה...

בס"ד
שבוע טוב שימחה,
ראיתי את השאלה ששאלו אותך בענין מה שאמר רבינו שמאז שהצדיק האמת בעולם אי-אפשר להתקרב להשם אלא על-ידו ומה שהקשו עליך שאחרי הכל עדיין יש צדיקים אמיתים אחרים שהיו בתקופת רבינו ואחריו שלא הלכו בדרכו של רבינו והנה גם הם צדיקים, יראים, שומרי מיצוות ואנשים כשרים והם הדריכו אנשים בעבודת השם ויצאו מהם גם חסידויות של אנשים עובדי השם אז כיצד עומדים דבריו של רבינו שאי אפשר להתקרב להשם בלעדיו.
אז הנה אני לומד בשבת את פרשת השבוע בהעלותך עם ליקוטי הלכות ומוצא בהשגחה תשובה מדוייקת לשאלתך.
אומר רבי נתן בהלכות בהמה וחיה טהורה ד' אות ל':
אור המנורה זה בחי' אור הצדיק האמת שהוא עיקר אור המאיר בכל העולמות מכל שכן בעולם הזה...'פני המנורה' זה בחי' הצדיק האמת הרב האמת שבדור, 'שבעת הנרות' הם שאר הצדיקים אמתיים הנמשכים ממנו כענפים מאילן שהם בחינת תלמידיו. והזהיר הכתוב, שכל שבעת הנרות, שהם בחי' כלליות כל הצדיקים שבדור, כולם יהיה השתדלותם להאיר 'אל מול פני המנורה' - להמשיך אור הצדיק האמת בעולם שהוא היחיד בדורו, שהוא בחי' נקודת האמת שבין הצדיקים. שהעיקר להמשיך אורו בעולם, שעל-ידי זה יתתקן הכל...כי שאר כל הצדיקים מכל שכן שאר הכשרים והעולם, כולם הם בחינת חלונות אצלו ועל-כן האמת של שאר הצדיקים אינו יכול להכניע לגמרי את השקר, כי אף-על-פי שהם מכניעים ומבטלים לפעמים איזה שקר, אבל הוא רק לפי שעה, אבל אחר-כך מתגבר השקר בשקרים ורמאות יותר ומקלקל זה התיקון והאמת שהמשיך זה הצדיק בעולם. ולפעמים מתגבר אחר-כך הסטרא-אחרא והשקר על-ידי האמת של זה הצדיק יותר ויותר, כי יונק מזה האמת ומהפכו לשקריו ורמאותיו עד שדיקא על-ידי זה האמת הוא מתגבר יותר. עד כאן לשון קדשו.
יוצא מזה שאין לצדיקים אמיתים אחרים כח להכניע אלא שקר מסויים לעת שעה וגם זה לרעה כי אחר-כך השקר מתגבר עוד יותר כנגד האמת היחידה שמסוגלת להכניעו לגמרי.
אומר רבינו בספר המידות אות יראה כט': מי שיש בו יראה, בודאי יכניע את עצמו לפני הצדיק. יוצא מזה שהיראים האמיתים הם אלו המכניעים עצמם לפני הצדיק.

סבא אמר שהוא שימש רבנים צדיקים ויראים אמיתיים אבל כשהוא פגש ברבי ישראל קרדונר זצ"ל הוא הבין שכל הקודמים היו בחוץ לגמרי כנגדו.

בקיצור, לא כל מי שנראה ירא הוא ירא אמיתי ושאר הצדיקים צריכים להתבטל לרבינו כמו שזכו רבי נתן או המגיד מטירהוביצע שהיה זקן המפורסמים שזכה לבטל דעתו כנגד רבינו כי רק רבינו יכול לעזור עזרה אמיתית נצחית כוללת וגמורה.

וכמו ששאלו את רבי נתן מי חשוב הקטן שמקורב או הגדול שאינו מקורב וענה במשל אבל נקצר שתשובתו היתה שאין חשיבות בכלל לעבודת הגדול שאינו מקרב עצמו להצדיק הוא הדין לקטן שאינו מקרב עצמו להצדיק.
ומאוצר היראה - צדיק או ר"כ:
אבל מי שאינו מתקרב אל הצדיק, רק עומד על המשקל שאינו חולק עליו, וגם אינו רוצה להתקרב, זה בחינת אונאה שתות, שהוא בחינת נגה, שלפעמים נכלל בקדושה ולפעמים להפך ועל כן הוא בסכנה גדולה, אם לא ישתדל להתקרב באמת, שלא יפול חס ושלום לרע גמור...יצטרך להחזיר האונאה, כי יצטרך תיקון וברור גדול לברר התורה ומצוות שלו מהאונאה והטעויות שלו.
קא משמע לן
קא משמע לן

מקווה שזה היה מספיק ברור?!

שימחה, תזכה למיצוות על תמיכתך בנו בתחילת דרכנו באתר, שחיזקת אותנו במיכתביך הארוכים והמעודדים ותודה לך שהיוזמה שלך להקים ולשמר את האתרים של ננח.נט מאפשרת לנו ולעוד הרבה ננחים להפגש ולהתחזק אחד מהשני. ואנו מודים שלמדנו והתחזקנו וגדלנו המון מתוך ההשתתפות באתרים.
השם ישמח אותך ויזכה אותך בקרוב מאד למצוא את בת גילך ושנזכה לשמח אותך בחתונה.

השם איתך צדיק.

יין הונגרי

אנונימי אמר/ה...

חזק וברוך אלף פעמים.
וגם אמן על האיחול המיוחל "עוד ישמע בהרי יהודה ובחוצות ירושלים"

NaaNaach אמר/ה...

תודה.
האמת שהשאלה הזו כבר כתבתי עליה באריכות בקונטרס ליקוטי נ נח, ועכשיו בקשו ממני לפרסם החלום של מי שהוא אז שמתי אותו, בלי לנגוע מדילי, אבל טוב שהרחבת את הענין.
בעזה"י נזכה להפיץ עוד ועוד. כי זה בעצמו הברכה, כי להמלט מהתאוות בעזה"י זה יותר ענין של להשיג עוה"ב, גם שבעוה"ב אין כ"כ עבודת הש"י, אז עיקר הזכות והברכה שלנו הוה לעשות עוד ועוד הפצה, לפרסם שם הצדיק שממילא מכתיר את הש"י על עולמו.

בברכת נ נח נחמ נחמן מאומן!

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...