יום שישי, 28 במאי 2010

רבינו רבי נחמן, שאמר רבינו ז"ל: "שהיה רוצה לנסוע לארץ ישראל ולהסתלק שם", ועוד אמר: "המקום שלי הוא רק ארץ ישראל, כל מה שאני נוסע, אני נוסע רק לארץ ישראל",

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...