יום שלישי, 25 במאי 2010

חלום של ישי א.

יום אחד למדתי אם חבר (חיי מוהר"ן שיחה רצ"ט) "ששם רבנו אומר שקודם שנימצא הצדיק האמת בעולם, יכולים להתקרב להשם יתברך בעצמו, אבל אחר שכבר נימצא הצדיק האמת בעולם, אי אפשר להתקרב להשם יתברך באמת בשום אופן כי אם כשזוכים להתקרב אליו. זה לשונו הקדושה. אז החבר שלי שאל אותי שאלה קשה שהיא באמת מעוררת תמיהה, הריי שרבנו היה חי היו בעוד הרבה מדינות כולל במדינתו צדיקים קדושים פועליי ניסים וישועות בעליי יראת שמיים טהורה ובכלל לא שמעו ממנו, אז מה הם לא כשרים חס ושלום וגם היום יש שהולכים באורם ושומרים על הברית והלכה מה הם לא כשרים? היעלה על הדעת דבר שכזה, תגיד לי למה רבנו התכוון? לא ידעתי מה לענות לו, ופתאום עלה במוחי רעיון, אמרתי לו ניראה לי שאחריי כל הצרות שעברו עם ישראל כל הדורות והחיים בגולה אי אפשר שהאמונה תהיה כשרה באמת ברמת השמחה וההבנה שהכול לטובה עקב כל מה שעבר על עם ישראל, וכך סימנו, הלכתי לישון והינה אני חולם שאני עומד בשמים בכניסה להיכל של רבי נחמן זצוק"ל, ורבנו יוצא אלי בפנים מחייכות ושמחות כאילו שהוא מאד שמח ממה שהסברתי לחבר כי באמת זה קצת סתום מה הכוונה שם, והוא שלח אותי לנשמה של יהודי ספרדי שרבנו רצה לעזור לו באיזה עניין שמה, והוא לא רצה לקבל את עזרתו בגלל שמבחינתו יש לו את רבותיו הספרדים והם מספיק טובים בשבילו, כדיי שאגיד לו את מה שאמרתי לחבר שלי, אז אמרתי לו פתאום הוספה שבהקיץ בכלל לא חשבתי עליה אלא פתאום ככה אמרתי לו בחלום רשום "איך נשיר את שיר השם על אדמת נכר" "על נהרות בבל שם ישבנו, גם בכינו בזוכרנו את ציון" אי אפשר לשיר את שיר השם על אדמת נכר, בגלל זה בכינו בזוכרנו את ציון, שהיה בית המקדש קיים שהיה הארת שכינה כזו גדולה שהאמונה הייתה אחרת, אמרתי לו רבי נחמן זצוק"ל לא ממעיט באף אחד חס ושלום אלא הוא יודע להביא את האדם לאמונה כמו שבית המקדש היה קיים לאמונה של הגאולה, זה כל העניין, ואז הוא חייך כמסכים איתי שעכשיו הוא הבין, (והנה ראיה מחיי מוהר"ן שיחה ש"ט, שמה שקרה בחלום רבנו אומר שזה באמת ככה יכול להיות למעלה- אמר הצדיק האמיתי יכול לעשות טובה גדולה להאדם גם אחר פטירתו לעולם הבא למי שזוכה לבוא אליו בשביל תיקון ודע שעיקר המניעה שמונעים את מי שאינו זוכה שאין מניחים אותו לילך להצדיק האמיתי לקבל תיקון, הוא רק מה שמדיחים ומסיתים אותו מזה, ומבלבלים אותו בכפירות והסתות שאין בהצדיק ממש. כי גם שם בין המלאכי חבלה והקליפות יש מתנגדים גדולים כמו בזה העולם. על כן העיקר ליקח זאת בדעתו לבלי להניח עצמו לפתות ולהסית אותו שם, רק יעמוד על דעתו שם בחוזק לילך דיקא להצדיק האמת, ואז בודאי יניחוהו. ושמעתי שאמר גם שם צריכים חיזוק אמונה בהצדיק.) (וזה מה שעשיתי הוא לקח אותי לחזק אמונתו ברבנו זי"ע בכדי שהוא יסכים שרבנו יעזור לו כנראה שהייתה לו זכות.) ואז חזרתי להיכל של רבנו, ורבנו אמר לי דבריי תורה אבל לא יכולתי לשמוע רק ידעתי שזה דבריי תורה, וראיתי אור נפלא יוצא מהפה שלו כשהוא דיבר ויורד עלי ואמרתי לעצמי זה הקול המשקה את הגן כמובא (בליקוטיי מוהר"ן חלק ב תורה ח סעיף י), שזה הקול שיכול להוכיח קול שמגלה השגחה ונפלאות שזה השיר חדש, דהינו שרבנו הוא הקול המשקה את הגן, והתעוררתי. איני יכול להעביר לכם את התחושה שהרגשתי בכניסה להיכל שלו הרגשתי כזו שמחה עצומה ושאני טוב והקב"ה טוב ושאני אוהב אותו והוא אותי ברמה שהפה לא יכול לבטא במילים, שהתעוררתי כל היום ליוותה אותי התחושה הזאת ושהלכתי להתפלל ראיתי שהשמחה הזאת היא בודאי לא קימת היום ואז הבנתי את הסיפור על הבבא מאיר זצוק"ל שבא לבבא סאלי זצוק"ל בחלום ואמר לו כולם פה הולכים להיכל של רבי נחמן זצוק"ל לשמוע תורה. כי רשום בגאולה "אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה הינו כחולמים" כל מה שעברנו עד הגאולה מבריאת העולם יראה כולל האמונה שהייתה מבריאת העולם כרמה של חלום לעומת ההתעוררות שתהיה בגאולה, לכן רבנו אמר הספר שלי הוא התחלתה דגאולה (ספר חיי מוהר"ן שיחה שמ"ו) ובאותו מקום (שיחה שמ"ט), שמי שאין לו איך לקנות את ספרו שימכור את הכרית שלו אפילו בכדי לקנות לגודל חשיבות מה שיכול להביא את האדם סיפרו, (ובחיי מוהר"ן שיחה רס"ז) שהשיג יחידה בתכלית, (ושיחה רמ"ז) חידוש כמוני לא היה מעולם, ועוד הרבה שיחות שבהם הוא מראה שתיקון האמונה עד לרמות הכי גבוהות ישנה אצלו הדרך לכך. (ובחיי מוהר"ן שיחה ש"ז) שהוא בא לעולם לקרב את כל נפשות ישראל לקב"ה, ובעיקר על קוטב נושאים אלו שאין באמת לאף אחד להציע, וכל זה בלי שהזכרנו תיקון הברית ותשובה שלמה. חזק חזק ונתחזק

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...