יום חמישי, 6 במאי 2010

רבינו אמר שהוא לא יכול כמו משיח (חיי מוהר"ן רסו)

פעם היה וויכוח בין חסיד ברסלב ואחד מחב"ד (ראשי תיבות ח'ייבים ב'רסלב ד'חוף), כל אחד טען שהרבי שלו הוא יותר גדול. בא איזה נ נח ופנה לזה מחב"ד ואמר, והלוא אתם בעצמכם אומרים: יחי אדוננו מורינו – ורבינו מלך המשיח!

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...