יום חמישי, 15 באפריל 2010

תוכחה זה נקודות טובות בלבד

בס"ד

תוכחה היום = נקודות טובות בלבד !!!
הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא - חייב כל אדם לקיים זאת ראה ליקוטי מוהר"ן תורה נו' אות ג' ותורה ח' בליקוטי תנינא אבל התוכחה היום היא נקודות טובות בלבד. וראה להלן:

ועל-כן אין מי שיוכל להוכיח את עצמו ומכל-שכן אחרים, כי-אם כשיקשר עצמו לצדיקי הדור האמיתיים, שהם בבחינת משה, שיכולים להוכיח בקול התוכחה של משה שהוא קול השיר הנ"ל, שעי"ז מוסיפין ונותנים ריח טוב בהנשמות כנ"ל, כי עיקר התוכחה צריכה להיות בבחינת השיר של חסד הנ"ל, דהיינו להטות כלפי חסד שהוא בחינת אזמרה לא-להי בעודי הנאמר בדברי רבינו ז"ל (בסימן רפ"ב)...על-כן כל מי שרוצה להוכיח אפילו את עצמו צריך לדקדק מאד שלא יפיל את עצמו חס-ושלום יותר על-ידי תוכחתו, שלא יחליש את דעתו ונשמתו, ע"י שיזכור את מעשיו הרעים עד שיוכל ליפול לגמרי חס-ושלום, על-כן צריך לדקדק להטות כלפי חסד לחפש למצוא בעצמו על-כל-פנים איזה נקודות טובות והתוכחה תהיה בדרך חסד, לחזק את עצמו בהשם-יתברך ולבטוח ברחמיו העצומים שיש אצלו חסד כזה שגם כל מעשיו הרעים יכולין להתהפך לזכויות אפילו אם הרבה לפשוע מאד מאד ימים ושנים הרבה...(הלכות ציצית הלכה ה' אות ז')
ומי שזה לא מספיק לו אז מאיר ימיני זצ"ל אמר שהיום מי שמוכיח הוא טיפש והיום רק מסתכלים על נקודות טובות בעצמו ובאחרים (ראה דיסק די וי די שיצא עם מאיר ז"ל)

חידוש שלי בעניין הוא שמי שחטא הוא בעצם התרחק מהשם ותפקיד המוכיח הוא לקרב אותו להשם בחזרה. איך? ימצא בו נקודה טובה ואז יוציא אותו מכף חובה לכף זכות וכך אותו אדם מוכח יקבל הירהור תשובה ויחזור אל השם.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...