יום חמישי, 22 באפריל 2010

כמה ציטוטים שחברים בקשו ממני

יש ספר הנקראת שיח שרפי קודש שיש בו הרבה דברים יפים מרבינו ואנ"ש, אבל הספר אינו מוגה ואי אפשר לסמוך עליה, ויש אחוזים מהספר שבכלל אינם נכונים (– בקיצור הוא כמו ספרים של העולם). ולאחר הקדמה הנ"ל אביא מהספר הנ"ל שני דיבורים בענין לימוד גמרא:

בחלק ב, א – עג: כז"ל אמר רבנו: אין מאיר על פני האדם צלם אלהים, לפני שלומד ומסים את כל הש"ס, ע"כ.
בחלק ג, ג – רא: כז"ל שמעו פעם אנשי-שלומנו את רבי חייקל משתטח ומתפלל על ציון רבנו ואומר: "אתם הרי אמרתם שאדם שאינו לומד ומסים את כל הש"ס אין מאיר עליו צלם אלהים, ובכן המליצו טוב בעד נכדי שיזכו וילמדו ויסיו את כל הש"ס", ע"כ.


וגם נמצא בשיח שרפי קודש ח"ב א-קיט: ז"ל אמר: "איני מתערב בענין נסחות התפלה" "איך מיש זאך נישט אין נוסחאות", רק זאת שבסיום ברת ישתבח צריך לומר רק "הבוחר בשירי זמרה מלך יחיד – חי העולמים" ללא תבת "אל", כמו שבברכת "ברוך שאמר" שבהתחלת פסוקי דזמרה אומרים "יחיד חי העולמים" ללא תבת אל, ע"כ.

עוד נמצא שם א-קכד: ז"ל "ראיתי, שכל אנשי יהיו עניים – ובכן פעלתי אצל הקב"ה, שיזרק ביניהם "א מיצעל" ("מיצעל" בלע"ז – הוא כנוי לעשיר ההולך לבוש בכובע יפה), וכונתו, שתמיד יהיה בין אנ"ש אחד שיהיה שונה, הינו: שיהיה לו מעות יותר משאר עניי אנ"ש. "איך האב גיזען אז מיינע אלע לייט וועלן זיין ארימא לייט, האב איך יפועלט ביי השם יתברך ס'זאל זעך דורך ווארפין א מיצאל", ע"כ.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...