יום שישי, 19 במרץ 2010

ואני חזק בכל הדברים שלי, אך בזה אני חזק ביותר, שאלו העשרה מזמורי תהלים מועילים מאוד מאוד. ואמר שהוא "תיקון הכללי", כי כל עברה יש לה תיקון מיוחד, אבל תיקון הזה הוא תיקון הכללי. (הבטחת רבנו הקדוש רבי נחמן בן פיגא בהקדמה לתיקון הכללי)

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...