יום שני, 8 במרץ 2010רק כשמזכירים שם רבנו רבי נחמן, ככה כמו שחתום בחתימה בפתק הזה, נ נח נחמ נחמן מאומן, זה ממתיק כל הצרות וכל הדינים וכל העוונות וכל הנפילות וכל הכפירות של העולם.זה מספיק להחריב כל הסטרא-אחרא, כל החשך הכל, מהפך הכל! שזה כח כזה, כח חדש שלא היה מעולם!זה צריך להיות בכל מקום, בכל חנות, בכל בית, בכל העולם.העקר הוא נ נח נחמ נחמן מאומן!

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...