יום שני, 15 במרץ 2010

לא היה אור כזה, אוי, אוי וי, וי, כל אחד שיש לו איזה כסף, רק על זה, להדפיס ספרי רבינו ולמלא בכל מקום, כל הבתים, כל הדירות וכל, כל מקום, רק ספרי רבינו, זה יביא לנו אור כזה, שלא היה מעולם, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי וי...

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...