יום שבת, 30 בינואר 2010רק להגיד בפה את השם הקדוש הזה, נ נח נחמ נחמן מאומן, זה ממתיק כל הצרות וכל הדינים וכל העוונות וכל הנפילות וכל הכפירות של העולם. זה מספיק להחריב כל הסיטרא אחרא, כל החושך, הכל, מהפך הכל. שזה כוח כזה.. כוח חדש שלא היה מעולם

(סבא ישראל).

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...