יום שישי, 22 בינואר 2010מי

שרוצה לשוב להשם יתברך,

צריך: שלא יפיל ולא ירחק אותו שום דבר בעולם, בין בעליה ובין בירידה.

ובכל מה שיעבור עליו יחזק את עצמו.

שגם בשאול תחתיות יכולים לקרב את עצמו להשם יתברך, כי גם שם הוא יתברך נמצא.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...