יום ראשון, 17 בינואר 2010יום אחד מצאתי ספר...

בפח אשפה. אז לקחתי שלא יהיה בבזיון

והלכתי על מנת לזרוק את הספר בגניזה

ואז טרם שזרקתי את הספר ראיתי ששם הספר "השתפכות הנפש" והיה קרוע, בלי סוף ובלי כריכה וזה עשה עלי רושם 'אולי זה טוב בשבילי?' התחלתי לקרוא בו וראיתי שזה חסד מהשם יתברך שזכיתי למצוא זה הספר. כי כל דיבור היה בשבילי.

נו, בזמן שמצאתי את הספר הלכתי עם הספר להתבודד, עם הספר, והתפללתי כמו שכתוב שמה בשם רבנו – איך להתבודד ואיך להתפלל והלכתי בשדות, אף אחד לא ידע, כמו גניבה, אני גנבתי עצמי בשדות.

והיה לי התבודדות וקראתי מהספר, קיימתי מה שכתוב שם, ראיתי פעם ראשון בחיי שהכח של הספר הזה, זה כח של התבודדות, זה הורג כל המשחיתים, כל המזיקים, וכל מיני מחלות רעות, כל מיני מעשים, כל מיני תאוות, ראיתי עין בעין שאחרי התבודדות כשחזרתי לישיבה הייתי כמו אדם חדש, הרגשתי בעצמי: איפה כל המזיקים, איפה כל המשחיתים? נהרגו!"

אז אני היה לי ההנהגה הזו, כמעט בכל יום לצאת לשדה עם הספר, והיה לי התבודדות וראיתי נסים ונפלאות חדשות אשר מיום שבאתי על דעתי לא ראיתי פלאות כאלה, זה היה במשך זמן...

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...