יום ראשון, 31 בינואר 2010

להתחזק לציית לרבינו הקדוש ללכת לשדה להתבודד

ידוע שכל מה שרבינו אמר, נכון הוא עמוק עמוק אמת לאמיתו. ולכן תמיד מוצאים בספרים הקדושים כדבריו.

ולכן לענין ההקפדה שהכי טוב להתבודד בשדה, עיין מש"כ הרמח"ל בספרו הקדוש והנורא אדיר במרום (דף מה-ו):


ותדע שמקום גילוי השער ראוי להיות בשדה, ולכן היו הם הולכים בשדה ושם זוכים להשגה הזאת. וזוד הענין: כריח שדה אשר ברכו ה' (בראשית כז:כז), כי כשנכנס גן עדן עם יעקב נאמר כך. והוא כי בגן עדן עצמו יש כמה מדרגות. ויש סוד בית והיכל וחצרות, ויש בחינת שדה, ושדה הוא בסוד צמיחת האורות הנזרעים שם, ושם הוא מקום קבלת האור שאמרנו. והאמת כי שדה הוא בת זוגו של שדי, וסוד זה י"ה באיש ואשה. וזה התיקון הא' שצריך לתקן – סוד שדה אשר ברכו ה'. וזוד הענין, כי ברכה הם עסמ"ב (ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן – המילוים של שם הוי"ה ב"ה) גי' הברכ"ה, שהם עצמם ארבע אותיות הוי"ה. וצריך להמשיך כל זה בסוד שד"י ומשם לשדה בת זוגו שלו. ולכן צריך להתחזק בסוד שד"י, כמפורש במקומו (שער רוח הקודש יחוד יח), שמתפרש בסוד א'ור מ'ים ר'קיע וק' ברכאן, שהם עצמם עסמ"ב. וכל זה צריך שיתקן בסוד שדה. וזה כשתעשה הה' בסוד ד"ו אז תהיה יו"ד כמו שד"י, וכל האורות המאירים בשד"י יאירו בשד"ה, רק שהי' של שדה הוא בסוד ה' כנ"ל. ואם בבית יהיה, צריך להחזיר הבית לשדה, ובלא זה לא יהיה זה הגילוי.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...