יום ראשון, 17 בינואר 2010



הזמן הולך והומה וסוער ופורח מאוד יותר מצלו של עוף הפורח באויר והגוף אפשר עכשיו בא יומו. ומה נעשה ליום אחרון? אין חכמה ואין עצה כי אם לברוח לצדיק האמת, זקן שבזקנים, סבא דסבין, בחיר מבחירי צדיקייא, שבעוצם גדולתו ונוראות כוחו יכול לתקן הכל!!

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...