יום שלישי, 12 בינואר 2010לולא המחלקות, לולא ההתנגדות, לא הייתי יודע מרבנו כלום

זה דווקא קירב אותי

...אבל גם היום, עוד לא בא משיח, האמת לא כל כך, כן, אבל העולם מתחילים לשמוע ולהבין רבנו רבי נחמן.

אני היה לי קושיות על השם יתברך, מדוע האמת לא מתגלה? אם היה מתגלה האמת, היה כבר עולם התיקון, מתי זה? איך אפשר שתיהיה הגאולה? איך אפשר?

אז עכשיו אני רואה, מלפני שמונים שנה ועד עכשיו, אני רואה, כח כזה, שהעולם משיכים עצמם לרבנו.

העולם, היה ראוי שכל העולם יתרחקו מברסלב, כי כל הגדולים היו מתנגדים, היו... כן.

נעשה פלא, פלא כזה

...אוי מה שהם סבלו, הם סבלו על הדורות, בדורות אלו, הם הכינו למשיח,

אנשי רבנו, וספרי רבנו,

כל דיבור... כל דיבור... וכל... אבל השקר... השקר זה... מסמא עינים, מעוור עינים, כן. מחללים מבזים את האמת,

... אני הייתי רצוץ ושבור ובהכנעה... אבל הלב בפנים היה... היה האמת בוער כאש להבה, זה היה נס...

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...