יום שני, 11 בינואר 2010על

ידי התורה הקדושה,

אנחנו ישראל מקושרים בו יתברך תמיד,

והתורה הקדושה היא יורדת אפילו בעמקי תהום לעורר אפילו את הפחות שבפחותים להשם יתברך,

ועל ידי עסק התורה יכולים הכל להתקרב אליו יתברך, אפילו אלו שכבר נשקעו בתוך סטרא דמותא חס ושלום,

ודברי תורה אינם מקבלים טומאה לעולם, רק אדרבא, מעלין את האדם מטומאה לטהרה.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...