יום חמישי, 24 בדצמבר 2009

כל ימי חיי היו לי... יראים... מפחדים לנגוע בספרי ברסלב , ועכשיו יכולים לקרוא בכל מקום ספרי ברסלב.

אני היה לי קושיות על השם יתברך, מדוע האמת לא מתגלה? אם היה מתגלה האמת היה כבר עולם התיקון, מתי יהיה זה? איך אפשר שתיהיה הגאולה? איך אפשר?

אז עכשיו אני רואה, מלפני שמונים שנה ועד עכשיו אני רואה, כח כזה, שהעולם הם ממשיכים עצמם לרבנו.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...