יום שישי, 25 בדצמבר 2009מתוך עלים לתרופה: אני יודע ומאמין באמת שאדמו"ר [רבי נחמן] יודע היטב בכלליות ופרטיות כל מה שנעשה עם כל הנפשות בכל דור ודור מיום ברא אלוקים אדם על הארץ עד הנה ועד הסוף האחרון, ויודע כל הקלקולים וכל התיקונים של כל אחד ואחד, וכל הידיעות הללו הם אצלו דבר קטן כי השיג השגות אלוקות שאי אפשר לתפוס במחשבה כלל.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...