יום חמישי, 24 בדצמבר 2009

מתוך הצוואה מהר' מטשהרין זצ"ל

בקשתי מאוד שלא ישבחוני בשום תואר ושבח, לא צדיק ולא חסיד ולא למדן ולא בעל מידות טובות וכיוצא בשבחים כאלו, שאין בי אפילו המקצת מהם, כי הכל בטעות. בפרט כי האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. נמצא כי כל המוסיף גורע. ואדרבה לחרפה וכלימה יחשב. כי אוי לו למי שהעולם טועין בו. בפרט לאחר הפטירה. שכל תקוותי להנצל מאוד אז על כל פנים מכל ההבלים והשקרים והטעויות שבזה העולם ולהתדבק באמת בנקודת האמת דקדושה. ולזכות לאיזה התנוצצות מזיו נעימת קדושת אור פני מלך חיים. ולמה לי אז כל השבחים של שקר וטעות. וגם על המצבה לא יחקקו שום שבח. רק הרב וכו' מורה צדק לעדתו כמה שנים בקהילת קודש טשערין. וליקט וקיבץ ספר וכו'.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...