יום ראשון, 13 בדצמבר 2009


זה שאנו מדליקין נר חנוכה כל אחד בביתו למטה מעשרה טפחים, כי הצדיק הגדול ממשיך תיקונים נפלאים כאלה עד שמאיר בבחינת השגת אלוקות ע"י צימצומים גם למטה בדיוטא התחתונה מאוד, שהוא בחינת למטה מעשרה טפחים, שמעולם לא ירדה השכינה לשם. כי בגודל כוחו יכול להאיר אפילו בהרחוקים והגרועים מאוד אם רוצים לקבל. בבחינת "כי אשב בחושך ה' אור לי". וזה עיקר מצוות נר חנוכה להדליק ולהאיר אור האמת בעולם, שיזכו הכל לידע היכן הצדיק האמיתי שהוא ראש מובחר האמת שבין הצדיקים. כי עיקר הנס של חנוכה שנכנעה מלכות הרשעה שהיא בחינת שקר, בחינת עבד, זוהמת הנחש, ונתגברה ונתעלתה מלכות דקדושה של ישראל שהם בחינת בן המלך, בחינת אמת: צריך לכוון בהדלקת נר חנוכה שנזכה על ידי זה להמשיך הארת האמת ונזכה להתקרב לנקודת האמת תמיד הכוסף ומתגעגע להתראות באהבה ובשמחה בלב אמת דורש שלומו ומעתיר בעד שלומו וישועתו לנצח.
ישראל דב אודסר

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...