יום רביעי, 2 בדצמבר 2009


ועכשיו אנחנו יושבים בבני ברק בסוכה ומדברים דיבורים כאלה שזה המתקה לכל העולם לכל
בני ברק ולכל ירושלים לכל ארץ ישראל לכל העולם כל דיבור שמדברים מרבנו הקדוש הוא
המתקה גדולה לכל העולם [אבל העולם עוד לא יודע] נו עוד לא יודע אבל הוא ידע
האמת הוא לא ניתבטל האמת נעשה בעולם יותר חזק.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...