יום ראשון, 20 בדצמבר 2009

איזה סבא, זה סבא!!!אחד אומר לסבא:
ישראל בער זה רבנו! עובדא, שרבי ישראל קרדונר, הוא לא קיבל בזיונות כמו שאתה

סבא עונה:
הוא לא קיבל כמו שאני? הוא סבל הרבה, מה שאי אפשר לתאר! אבל הוא היה גיבור חזק.

ממשיך סבא לדבר על רבי ישראל קרדונר:
...זה אי אפשר לזכות רק בכח רבנו! הוא היה נקי לגמרי, מכל התאוות, מכל, מגאווה, זה היה כמו חזיר, גאווה וכבוד? הוא ברח מזה, הוא היה, אפס, אין...


אומן אומן!!!!אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...