יום ראשון, 20 בדצמבר 2009

++

הכל רק רבנו.
הוא , הוא עלה על הכל.
כן. העיקר רבנו.
הלואי אם היה אמת בעולם, ואנשי שלומינו... והיו מדברים מזה, ומפרסמים שם רבנו, מה זה רבנו, היה כבר הגאולה, כבר היה העולם מתקרבים לרבנו, אבל השקר זה מפריד ומעוור.
מעוור העיניים השקר.
כן, אבל השם יתברך, אנחנו אסור להרהר אחר השם יתברך...
כן, יבוא זמן... עוד... כן, יבוא, יבוא הזמן שיעביר השקר מן העולם ויתגלה ויתגלה האמת.
כן, רק אנחנו צריכים להאמין ולהתחזק בתפילה.
להתפלל, ככה, לדבר עם השם יתברך מהשפתיים, ללמוד בספר או לומר "ליקוטי תפילות" מה שכתוב בספר.

++

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...