יום רביעי, 23 בדצמבר 2009

הם רבים והם גדולים בתורה, מה? מי אני? לא.... האמת הוא חזק, גבור חזק מאוד, כזה שכמוהו...

אז אני חשבתי, האדמור שלי קרליני, הוא לא כזבן
אז שזכיתי לידע שגם הוא איתם ביחד
עד שזכיתי לידע ולהבין את זה
כי אם לא הייתי מבין, היה לי צרה גדולה,
הלב, זה היה הלב,
'יש בליבי פגם, כן. מום. מום'...
'נו, מה עושים?'
וברוך השם, השם יתברך עזר לי, שהדיבורים ששמעתי מאנשי שלומינו בירושלים, היה לי לנחמה, ישועה, ישועה ונחמה,
והוא האיר בי אור לידע מה זה
[אמונות כוזביות?]
כן.
ראיתי שקרלין .. מי....

וגם כן כולם,
אני התחזקתי מכולם,
מכל השקרנים
רק השקרן שלי הוא קדוש וטהור, קרלין....
עד שפטרתי את זה, עד שזכיתי להבין שזה שקר, גם קרלין וגם כולם, כן.

אבל הייתי שמח בחלקי, שזכיתי להבין, לראות ולהבין ש'זה שקר וזה אמת'..
כן, נגד כל העולם
ונהפוך הוא...
כן.

אני הייתי כך:
'מי אתה, מה? מה אתה יודע? מה אתה מבין?"
לא... השם יתברך מצמצם עצמו, ישראל בער גם כן.

כן. כן. זכיתי להרגיש, לראות ולהבין ש'זה אמת, וזה שקר'

זה היה בזמן שכל העולם היו משוקעים בהשקר, בהאדמורים.
ואני זכיתי לראות להיפך מכולם...
כן.
ולא השפיעה עלי,
הם רבים והם גדולים בתורה,
מה? מי אני?
לא....

האמת הוא חזק, גבור חזק מאוד, כזה שכמוהו...

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...