יום שישי, 11 בדצמבר 2009

הרא"ש פוסק שמברכין נ נח על נר חנוכה ביום ראשון

בשנה שעברה כבר כתבנו על זה, שהרא"ש במס' מגילה פרק א' סימן ו' כותב שביום ראשון של חנוכה "מברכין נ נח וכו'" כדאי לעיין שם ובמה שהסברנו בפירוש דה"ק, ולקיים למעשה!
 
נ נח נחמ נחמן מאומן!

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...