יום שישי, 11 בדצמבר 2009

רוצה את הלבבות...


.

אעפ"י שהאדם צריך להיות זריז גדול מאד מאד בעבודת השם.. לעשות הרבה, כי העיקר הוא העשיה, ללמוד הרבה ולעשות מצוות הרבה ולהתפלל ולהתחנן הרבה לשפוך ליבו לפניו יתברך וכיוצא בזה שאר ענייני עבודת ה'. אעפ"י כן אל תהי נבהל.כשאתה רואה בספרים קדושים עבודות הרבה, אל תהי נבהל מזה לאמור מתי אוכל לקיים אחת מכל הללו, כל שכן כולם.
כי צריך לבל יהיה מבוהל לחטוף הכל בבת-אחת, רק ללכת בנחת בהדרגה מעט מעט..
כמו שיש בשריפה חס ושלום, שמחמת הבהלה חוטפים מה שאין צריכים...
ואם לפעמים אין האדם יכול לעשות כלל בעבודת ה', מה לעשות, אנוס רחמנא פטרה (השם פוטר מהדין את מי שאנוס ולא יכול לקיים דבר כלשהו).
וירגיל עצמו לכסוף ולהתגעגע ולהשתוקק תמיד אליו יתברך...

כי ההשתוקקות והכיסופים בעצמם הם דברים גדולים מאד...


ורחמנא ליבא בעי. (השם רוצה את הלבבות...)
..."
.
רבי נחמן, שיחות הר"ן

.
נ נח נחמ נחמן מאומן


אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...