יום רביעי, 9 בדצמבר 2009

מכתב מהבן של ר' קוק, ובו הוא משתמש בכמה שורות של הפתק הקדוש ?!

צבי יהודה הכהן קוק
יורשלים עיקות"ו

ב"ה

לכ' ידידי – חמודי, הרב הגאון ה_לה והמפואר ומזכה הרבים
מו"ה

מאד היה קשה לי לרדת אליך תלמידי היקר,
להגיד לך כי נהניתי מאד מעבודתך, ועלך אמרתי: “וצדיק באמונתו יחיה
הענין ברור ומוחלט, אמת ויציב, כי לך לבדך מסרתי את הנהגת
הישיבה הקדושה, בידעי שאתה איש אמונות, רב ברכות.
וכבר מחכה אני וממתין ומצפה בכליון עיניים להת_ותך בקרוב.
חזק ואמץ בעבודתך!
נאמנך מברכך בלו"נ (לב ונפש), המלא חשיבות יקרך, ובחוסן עז דבר ד'
עדות מרחק אמונה אמן!
בציפית ראות הישועה השלמה
צבי יהודה קוק

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...