יום ראשון, 27 בדצמבר 2009

1. מי שאומר שהוא יכול להסביר את רבנו ואחרים לא, שקרן! 2. מי שאומר שלא כל אחד יכול ללמוד בספרי רבנו - אפיקורס!


כתב ידי הרב מטשהרין זצ"ל:

שמעתי שאחד מאנ"ש נסע לאיזה מחוז ובא לאיזה עיר במרחקים ולא היה לו שום הכרות עם שום איש. וילך לבית הרב להתאכסן אצלו [כי הפליגו לו בשבח הרב הנ"ל כי הוא איש ישן ולמדן גדול ומקובל על כן בא אליו. וכשבא אליו ראה הספר ליקוטי מוהר"ן מונח על שולחנו. ותף שאל את הרב 'מאין לכם זה הספר?' השיב הרב: 'וכי גם אתם ידעתם אותו? ומי מחברו?' ענה להרב: הלא אני מכיר גם את המחבר בעצמו וגם אני מקורב אליו [ברסלב חסיד]. השיב הרב: 'אמור, באמת יש לכם איזה תפיסה בספר הזה?' אמר האיש 'לפי מדרגתי אני תופס' השיה הרב 'אדמה, כי אין שום אדם תופס גדולת הספר הזה'.

ועיין בחיי מוהר"ן מה שרבנו ז"ל אמר להרב של ברסלב 'הלא אני אוהב אותך מאוד, ואני מברכך שתזכה להבין בעולם הבא שיחות חולין שלי, וזה היה קודם שהיה בארץ ישראל.

עוד בהמשך:

שמעתי מאבי שפעם אחת נתקרבו אנשים חדשים אליו ז"ל והיה אומר לפניהם תורה גבוה כדרכו ז"ל אחר כך ספרו לפניו על אלו האנשים שאומרים שאינם מבינים תורתו ...כי הם צריכים תורה פשוטה ודברי מוסר פשוטים כפי מדרגתם הפשוטה ונמוכה. וחרה לו ז"ל עליהם ואמר אז מי שאומר שאינו יכול למצוא עצמו בדברי תורתו הוא אפיקורס. כי באמת תורתו היא כלליות גדול מריש כל דרגין עד סוף כל דרגין.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...