יום חמישי, 12 בנובמבר 2009

חיי מוהר"ן שס"ה: רבי נתן מספר: [רבי נחמן] אמר לי, כששאלתיו אם אדבר עם בני אדם? השיב לי: כן תדבר שאלתיו: אבל איני יודע מה עובר עליו... השיב לי: אינך צריך לדעת! שאלתיו: מה אני עוזר לו? השיב: מה זה נוגע אליך? והבנתי כוונתו, שרצונו לומר 'אתה כן פועל"

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...