יום ראשון, 1 בנובמבר 2009

חותמים נ נח בידים- מביאים ברכה לעולם

כבר נכתבו ב"ה כמה ענינים בסוד הסמל הבין - לאומי - חתימת נ נח בידים, וגם מבואר אצלינו שזה ממשיך פרנסה לעולם כמו שמבואר בליקוטי מוהר"ן שהסימנים שהחכם עושה בידים מביא פרנסה.

גם ידוע שהמהרי"ל דיסקין (שת"ל אני גר בהבנין שבו היה גר) היה חותם שם הוי"ה בידיו תמיד, כך כתוב עליו אבל לא הבנתי בדיוק איזה תנועות היה עושה, אבל בודאי ראוי לנו ללמוד מזה שיכולים לזכות לדבק ברבינו בחתימת ידינו.

אתמול חשבתי שכאשר חותמים בשתי ידים זה נראה ממש כברכת כהנים - בשרשו (כי בברכת כהנים כל היד עושה צורת השין, ובחתימת נ נח זה נעשה ע"י הג' ראשונים).

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...