יום רביעי, 11 בנובמבר 2009


*

ר' אברהם בן ר' נחמן ז"ל אמר:
אפילו שרה אימנו ע"ה, אם אברהם אבינו ע"ה לא היה נותן להפרנסה, לא הייתה שותקת והייתה צועקת גם כן.

*

אמר הנ"ל:
לעניין הציונות:
הם כמו הדבורים שנותנים דבש, אבל צריכים לשמור מעקיצתם.

*

אמר הנ"ל:
לעניין הציונים:
הם תועים, אבל תועים טוב לארץ ישראל!
והסוף יהיה שיעשו תשובה!


אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...