יום שני, 2 בנובמבר 2009

רבינו הוא הדג הראשי

לויתן בגימטריא נ נח נחמ נחמן מאומן (עם החמשה תיבות). ובזה י”ל מה דאיתא במס' שבת (עז: והובא ברשב”ם באגדתא דרבה בר בר חנה) שאימת הכילבית על הלויתן, כי כילבית בגימטריא י”ז בתמוז! הסבא היה אז בסכנה גדולה, אבל ב"ה הלויתן הצליח והתגבר, נ נח נחמ נחמן מאומן!

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...