יום חמישי, 19 בנובמבר 2009

ספורי ניסים מבעל הפתק


סיפור הלידה- "רבי ישראל בער אודסר היה מתבייש לספר את מעשה הלידה שלו, ורק פעמים מועטות סיפר את המעשה הוא סיפר אותו אולי פעם או פעמיים כשבקשו אותו בעת רצון לדבר על זה, וכך סיפר בערך בזה הלשון: "הורי היו גרים בטבריא, ולא היו בטבריא אלא כמה משפחות שהגיעו מתלמידי הבעל שם טוב, וכן הורי היו חסידי קרלין פשוטים ועניים, וכל אנשי טבריא היו צריכים ללכת להתפנות במקום ציבורי קצת מרוחק מהעיר (של הימים ההם, כי אז לא היו שרותים בתוך הבתים) והמקום הזה לא היה אלא חור גדול לכל הציבור, והיה הסירחון מגיע כמעט עד העיר, כי לא היה אז אפשרות אחרת, וכשאמו של רבי ישראל היתה בחודש התשיעי, הלכה בלית ברירה לשם ונפל העובר והיה נס! שעבר שם איזה איש זקן, והציל את התינוק, ולא ראו עוד את האיש הזה". "הפתק ישאר סוד וגם אני"
נ נח נחמ נחמן מאומן
יש פתק ויש בעל הפתק

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...