יום שבת, 21 בנובמבר 2009

אמר רבי נתן בעלים לתרופה:(סוף מכתב רס משנת תקצ"ח)

"...כי עתה זה כל נחמתי , וכל מגמתי , לזכות את כל השומעים לדברי , שיהיו כולם על ראש השנה, היינו במקום גניזתו הקדוש של אדוננו מורנו ורבנו, זכרונו לברכה , כל ימיהם לעולם, בוודאי יחזיקו לי טובה לנצח, ובזה נגיל ונשמח תמיד, בפרט בשבת ויום טוב, וחדות ה' יהיו מעוזנו..."

נ נח נחמ נחמן מאומן
אומן אומן ראש השנה

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...