יום רביעי, 25 בנובמבר 2009

שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה לקיים את דברי הצדיק. בסרט אחר מי שיכול לעשות ולא עושה נאמר עליו כאילו הוא הביא את היטלר ואת השואה ואת כל מה שאנחנו סובלים ומי שעושה אין גבול לשכרועוד יהיה הרבה הפתאות מה יש בפתק הזה אתה לו יודע הוא ישגע את כל בני ברק ואת כל העולםיש פתק ויש בעל הפתקנ נח נחמ נחמן מאומן

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...