יום ראשון, 15 בנובמבר 2009

ה"מעשה משבעה קבצנים"-- מהדורת ננח הדשה באנגלית!

http://nissim.lbox.org/sevenbeggars/

B"h This edition is free to reproduce and in my humble opinion is very faithful to the simple meaning and words of the originals. Also intruduces paragraph numberings and includes cool Nanach sketches, Sichot Haran 149-151 (the background of and comments on the story), and a description of Tikkun Haklali!

Prints on 7 sheets of 8.5x11 inch paper. Fold in half and staple once on the spine and you have a booklet. Who can make lots of copies? As you distribute them you take donations of tzedakah, 50 cent, a dollar, whatever; people will value and read the book more if they give something for it.

Print, print, fill the world with Rabbeinu's books!
Printing Rabbeinu Nachman's sefarim is kodesh kodeshim!

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...