יום שישי, 13 בנובמבר 2009


"לנסוע לירושלים, להכותל,

אולי אצליח להכניס בירושלים את האור של רבינו הקדוש,

זה אור חדש שעדיין לא נתגלה בעולם! "

[ר' ישראל דב אודסר- סבא - בשיחות]

יש עניין לפי הדיבור הזה, להיות בכותל ולהפיץ שם את רבי נחמן


אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...