יום שלישי, 10 בנובמבר 2009אנחנו חולים כאלה, שאנחנו מזיקים


ואנחנו צריכים להרופא הכי גדול שבעולם,


והרופא כזה שהוא יכול לראפות אותנו - זה רק רבנו, רבנו הקדוש רבי נחמן.


רבנו הקדוש אמר "אני נהר המטהר מכל הכתמים"


כתמים כאלה שיש לנו מי יכול לנקות...


רק... נ נח נחמ נחמן מאומן...."


[שיחה - סבא]

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...