יום שני, 2 בנובמבר 2009

לשבת לשחוק, נ נח נחמ נחמן מאומן!

ימי מוהרנ"ת חלק שני אות לב:
וקדם מנחה הייתי בתחלה בעצבות מאד וספרתי קצת את צערי לפני רבי גרשון ורבי מנדיל הנ"ל ונחמו אותי קצת ואמרו לי הלא רבנו ז"ל אמר שאתם שוחקים מכל העולם וכו'. ואחר כך התחלנו לשחוק אני ורבי גרשון, (והתגברנו בשחוק גדול מאד מאד איזה שערה רצופה) ועל ידי זה שמחתי עצמי קצת, וזה היה נצרך לי אז מאד מאד בלי שעור, ע"כ.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...