יום חמישי, 8 באוקטובר 2009

תנינא קי"ג

מי שרק מתנוצץ לו השם יתברך,
כשעושה, חס ושלום, אפילו דבר אחד שלא כראוי בשלמות
(כלומר, אף-על- פי שאין בזה הדבר שום נדנוד עברה, חס ושלום, ולא שום תאוה גמורה בגשמיות, רק שאינו עושה הדבר בתכלית שלמות הקדשה כראוי באמת),
ראוי לו שתכלה נפשו לגמרי מעצם החרטה והבושה

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...