יום חמישי, 8 באוקטובר 2009

תורה קל"ה [בקיצור]


סגולה להינצל מגדלות:

לכבד את הימים טובים, ולקבל יום טוב בשמחה ובהרחבת הלב כפי יכולתו.


כי יום-טוב מבטל הגדלות: כי טבע הקטנות שיתבטל לגבי הגדלות. ועל כן כשמקורב להצדיק נתבטל הגדלות, כי על-ידי אור הגדול של הצדיק נתבטל לגמרי.

ועל-כן 'חייב אדם להקביל פני רבו ברגל', כי עיקר כח יום-טוב תלוי בצדיקים:


כי עיקר קדשת היום-טוב תלוי בצדיקים כנ"ל. וכשמקבל את היום-טוב הוא מקבל פני רבו ממש, ועל-ידי-זה נתבטל הגדלות, כי טבע הקטנות שיתבטל לגבי גדלות כנ"ל:


עוד שמענו בענין זה: אם הוא מקושר להצדיק - יוכל להרגיש קדושת יום-טוב, כי הצדיק הוא בחינת קדשת יום-טוב כנ"ל.

והסימן על-זה אם הוא מקושר להצדיק, הוא אם יש לו שפלות, כי טבע הקטנות שיתבטל לפני גדלות כנ"ל.

ועיקר ההתקשרות הוא אהבה, שיאהב את הצדיק אהבה שלמה,

ואהבתו את הצדיק יהיה יותר מאהבת נשים, כמו שכתוב (שמואל-ב א) : "נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים".

אזי על-ידי ההתקשרות להצדיק, יכול לקבל קדשת יום-טוב כנ"ל, כי עקר יום-טוב תלוי בצדיקים.

כי עיקר בחינת יום-טוב הוא: להעלות בחינת מלכות דקדושה מבין הקליפות, לבטל מלכות ארבע מלכיות דסטרא אחרא.

וביום-טוב צריך להעלות המלכות דקדושה מהד' מלכיות דסטרא אחרא,


ועיקר לבטל כח מלכות עמלק, כי היא כוללת הארבע מלכיות, כמו שכתוב (במדבר כ"ד) : "ראשית גוים עמלק".

ועל-כן כשהרג שמואל את אגג מלך עמלק, נאמר (שמואל-א ט"ו) : "וישסף שמואל את אגג". ופרש רש"י: 'חתכו לארבע'. שחתך הארבע מלכיות דסטרא אחרא, לבל יהיה להם כח וממשלה מהמלכות דקדשה,

וזה נעשה ביום-טוב כנ"ל,אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...